Обява

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда „ Дани Трейд Комфорт” ЕООД Гр.Шумен ул.”Цар Иван Александър” №37 ет.4 ап.7 BG 203997858 информира жителите на град Шумен за своето инвестиционно намерение –„ Изграждане на автомивка в имот с идентификатор 83510.592.5 в град Шумен кв.Дивдядово община Шумен по К.К. на град Шумен” Имотът е собственост на инвеститора. За реализация на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата техническа инфраструктура. За мнения и възражения - община Шумен отдел „Екология” или в деловодството на общината. Лице за контакти Евелина Шишманова тел. 0896690596