Автоклиматици

Процедурата за диагностика и обслужване на автомобилна климатична инсталация обикновено отнема между един и три часа. През това време се проверява:

Auto airconditioning Auto airconditioning

Изправност на вентилаторите

Изправността на вентилаторите на охлаждащия радиатор на двигателя - в 1/4 от случаите се установява, че първа степен на вентилаторите не работи, а това води до авариен режим на автомобилната климатична инсталация.

Изтегляне на фреон

Изтегля се наличното в системата количество фреон, като изтегленият фреон бива претеглен, рециклиран и от него се отделя отработеното масло, необходимо за работата на компресора на климатичната система.

Преглед на маслото

Отработеното масло също бива претеглено, за да е ясно какво количество масло е изтеглено от ситемата и след това преди зареждане на системата да бъде възстановено, но вече с ново масло.

Тест за пропуски

Автомобилната климатична система се вакуумира за интервал от 20 минути, след което се прави тест за наличие на пропуски. Вакуумирането има за цел също да изтегли от климатичната система влага и некондензирали газове, които възпрепятстват нормалната работа на системата.

Добавки

След нормално преминал тест с вакуумиране към системата се добавят оцветител, ново масло и съответното количество фреон, като по този начин вие доплащате само разликата от допълнително добавеният фреон.

Писмена гаранция

Получавате ПИСМЕНА ГАРАНЦИЯ от ДАНИ ТРЕЙД КОМФОРТ, която е валидна 12 месеца т.е. получавате гаранция за професионално свършена работа. Ние държим на името си!

Auto airconditioning Auto airconditioning